Mediation

May 28, 2022

yoga

Op de website van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) staat de volgende omschrijving: Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen met hulp van een derde, een mediator, zich inspannen om op vrijwillige basis hun geschil tot een oplossing te brengen. De bereidheid van partijen om tot een vergelijk te komen is bepalend voor het succes van mediation.

Deze definitie moest ik opzoeken omdat ik niet goed opgelet had toen het bericht verscheen dat de lokale politici de gerezen problemen langs deze weg hopen op te lossen.
Ik zag die politici urenlang opgevouwen op een yogamatje op het opgespoten zand van Chogogo zitten, mediterend, wachtend op verlichting.

Wat ik wel een mooi beeld vond overigens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *