Over mensen, onderwijs en clusters

juni 16, 2022

Auke1966

Het interview met Vera Dohmen over Het Koraal, de particuliere school voor speciaal onderwijs*, blijkt een gevoelige snaar te raken. Met appjes en e-mails melden zich ouders, scholen en docenten.
Treurig zijn sommige verhalen van ouders. Hun zoektocht om passend onderwijs voor hun kind te vinden, laat zien dat er nog werk verzet moet worden.
Somber is het gegeven dat er nog steeds kinderen thuiszitten.

De onhandige opmerking van de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, meneer Dennis Wiersma, dat er geen speciale scholen nodig zijn omdat er ‘een heel goed netwerk van expertise’ is op het eiland voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, veroorzaakte veel ergernis.
Vooral de opmerking van de minister dat het probleem bij de ouders ligt, omdat die het vaak lastig zouden vinden om hulp voor hun kinderen te accepteren, zorgde voor vuurwerk.*
Met deze opmerking liet de minister zien dat hij blijkbaar niet weet hoe het is als het allemaal niet meezit in het leven. Want ja, je schaamt je soms als je de rekeningen niet kunt betalen, en ja, je schaamt je soms als jouw kind extra zorg nodig heeft, als je kind niet mee kan komen.
En dat is niet alleen zo op het eiland.

In de komende weken hoop ik een aantal verhalen te kunnen schrijven over het onderwijs op het eiland. Automatisch kom je dan ook bij de overheid terecht. De Rijksoverheid betaalt nu eenmaal het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. En dat kost wat. Al jaren besteedt Nederland 5 tot 6 procent van het bbp aan onderwijs; van elke 20 euro gaat er eentje naar de scholen.

Overigens ga ik me in de komende weken niet te veel bezighouden met dat geld. Met een beetje fatsoen en rustig nadenken over mogelijke fasering en maatwerk kun je nu eenmaal ver komen. Als je wilt.
Met name dat maatwerk is belangrijk. Vooral als je het hebt over speciaal onderwijs.
In welke vorm dan ook.

Op de site van de overheid* staat de volgende indeling:

Clusters in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Het (voortgezet) speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Dat je aan normen moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering, is logisch.
Die normen zijn divers, maar één ervan betreft het aantal leerlingen.

Hiermee kom je vanzelf uit op maatwerk. Een kleine gemeenschap kan nu eenmaal niet voldoen aan de cijfermatige normen die tellen in Europees Nederland.
Zo moeilijk is het allemaal niet.

Bronnen:
Vera Dohmen: http://ikkiseiland.com/2022/06/14/vera-dohmen-door-te-kijken-wat-het-kind-nodig-heeft/
Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs
Ergernis: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2022/06/12/woedende-reacties-op-uitspraken-minister-over-speciaal-onderwijs-praat-nou-met-ouders-en-docenten-op-bonaire/

1 reactie op “Over mensen, onderwijs en clusters

  1. Pingback: Van een school – Auke van der Berg ~ Ikki's eiland. De horzel van het koninkrijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *