Van systematiek en kaplaarzen

november 21, 2022
Bonaire.nu-logo-voor-Auke

bonaire.nu – 20.11. 2022

Een aparte, onafhankelijke commissie gaat zich buigen over de systematiek om het sociaal minimum voor Caribisch Nederland vast te stellen.
Deze opwindende mededeling deed de minister voor Armoedebeleid, mevrouw Schouten, tijdens het debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties afgelopen dinsdag.
De commissie wordt binnenkort geïnstalleerd.

Op de een of andere manier weet de minister nu al dat op basis van dat onderzoek in 2024 een sociaal minimum kan worden vastgesteld. Maar, waarschuwt zij direct, dat betekent niet dat dit minimum ook meteen wordt ingevoerd.
Voor wie na deze twee alinea’s de kluts kwijt is: u bent niet alleen.

Volgende week staat het eiland nog een verrassing te wachten. Kijk niet op als u een mevrouw met kaplaarzen door het water ziet waden. Als er een peloton ambtenaren met die mevrouw meewandelen, is het vermoedelijk de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, mevrouw Van Huffelen.

De staatssecretaris komt kijken of de eilandbewoners echt last hebben gehad van al die regen die in de afgelopen weken het eiland veranderde in een klein Venetië. Op de vraag van een kamerlid of de regering wat gaat doen ‘voor de mensen die nu met natte voeten zitten en een huis vol modder’, antwoordde mevrouw Van Huffelen, ‘dat kan ik niet precies zeggen.’
Eerst wil mevrouw kijken naar de effecten die al dat water heeft gehad voor de binnenstad. Want het ‘is goed om daar eerst even polshoogte te nemen.’
Je woont tenslotte niet in Limburg.

Ook gaat mevrouw Van Huffelen naar het weggespoelde zand van Chogogo Resort kijken. Omdat dat zand al verdwenen is, zal dat bezoek niet veel tijd in beslag nemen. Maar het is een mooie aanleiding om te discussiëren over toezicht en handhaving en over de verantwoordelijkheden van de lokale overheid.

Vermoedelijk zal ook het rapport van Greenpeace waarin verteld wordt dat binnenkort een deel van het eiland definitief in zee verdwijnt, ter sprake komen.
Kijk niet verbaasd op dat er een aparte, onafhankelijke commissie in het leven wordt geroepen die zich gaat buigen over de systematiek om de aanleg van een minimum zeewering vast te stellen.

Den Haag heeft voor alles een oplossing.

Kijk hier het debat terug:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/sociaal-domein-bestuursakkoorden-bes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *