Post

april 12, 2023
Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Beeld: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Beeld: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De postbode bracht een 19 pagina’s tellende brief van mevrouw Van Huffelen, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als specialisatie Digitalisering en Koninkrijksrelaties.
In die brief beantwoordt de staatssecretaris vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en geeft mevrouw Van Huffelen een periodieke update wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland.

In de brief kom je met regelmaat het begrip comply or explain tegen. Die term is sinds een tijdje bevriend met die stippen aan de horizon en al die loslopende ijkpunten die we al jaren kennen door de Haagse retoriek.
Comply or explain spreekt ook Nederlands. Alleen klinkt ptolu wat vrijmibo-achtig, vandaar dat men het vermoedelijk niet heeft over Pas toe of leg uit. Ptolu ‘is een aanpak waarbij aan organisaties de keus wordt gelaten: zij mogen zelf bepalen of zij zich aan een bepaalde code zullen houden, maar als zij besluiten dat niet te doen moeten zij wel uitleggen waarom niet.’

Of zoals de Raad van State schreef in de Voorlichting van de Raad van State d.d. 17 juli 2019 (Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35 300, IV, nr. 11):
‘Bezie ten aanzien van de toepasselijkheid van materiële wetgeving steeds of differentiatie noodzakelijk is. Doe dit aan de hand van heldere en zoveel mogelijk gelijkluidende criteria, waarin ook de vraag of wetgeving op de openbare lichamen uitvoerbaar is, uitdrukkelijk wordt betrokken.’
Oftewel:
Alle Europees-Nederlandse regelgeving is van toepassing in Caribisch Nederland, tenzij er gronden zijn om dat niet te doen.

In haar antwoord op vraag 9 wijst de staatssecretaris erop dat er ‘zeker geen sprake is van gemakzucht’ en ook wil zij ‘benadrukken dat het niet gaat om discriminatie’, maar dat de invoering van wetgeving op Caribisch Nederland met de ‘gepaste zorgvuldigheid’ dient te gebeuren.
Zo, zijn dat soort geluiden tenminste de wereld uit.

Voor al die mensen die niet weten hoe ze de komende dagen hun boodschappen moeten betalen, heeft de brief goed nieuws. Uit het antwoord op vraag 17, waarom er geen prioriteit is gegeven aan de Wet minimumloon en de Toeslagenwet, kun je opmaken dat het verhogen van het minimumloon ‘grote prioriteit’ heeft.

Mevrouw Van Huffelen plaatst hier de volgende kanttekening bij:
‘In verband met het sociaal minimum Caribisch Nederland kan het aanvullen van een sociale uitkering tot het voor betrokkene relevante sociaal minimum – dit is de strekking van de Toeslagenwet – voor Caribisch Nederland eveneens relevant zijn. Dit aspect wordt bij de verdere beleidsontwikkeling met betrekking tot de modernisering van het sociale zekerheidsstelsel Caribisch Nederland betrokken, maar er ligt nog geen concreet wetgevingsinitiatief. Vanwege complexiteit, capaciteit en absorptievermogen is bij de modernisering van de sociale zekerheid een stapsgewijze aanpak onvermijdelijk.’

Zo ver zijn we dus ondertussen.
Kan voor Caribisch Nederland eveneens relevant zijn’.
Tel uit je winst.

Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/11/antwoorden-op-kamervragen-over-comply-or-explain-en-update-wetgevingsoverzicht-caribisch-nederland

Meer weten over comply or explain?
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/10/comply-or-explain

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *