Vliegen vangen of …

juni 14, 2024

HuisvliegNu haar carrière als staatssecretaris er bijna op zit, moet ook Mevrouw Van Huffelen toegeven dat de samenwerking tussen de verschillende ministeries voor wat betreft de BES-eilanden een ruime onvoldoende verdient.

Ergens zijn er op dit moment mensen die het concept van het rapport van de heer Arkenbout naar het gedoe rondom de air ambulances al kunnen bestuderen. Wat nieuwsgierig maakt is de vraag of ook de heer Arkenbout tegen ambtelijke capriolen is aangelopen die de conclusie van mevrouw Van Huffelen onderstrepen.

De opdracht voor de heer Arkenbout was verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar een belangrijke gesprekpartner moet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zijn geweest, zijnde het Ministerie dat over de spelregels van de luchtvaart gaat.

Toevallig heeft dat ministerie, I&W, net een internetconsultatie gelanceerd over de wijziging van de Luchtvaartwet BES. ‘Die wijziging creëert een wettelijke basis voor het instellen van een openbaredienstverplichting. Met een openbaredienstverplichting kan een overheid zo nodig op een afgesproken vliegverbinding voorwaarden stellen aan luchtvaartmaatschappijen.’

Niet dat het altijd nodig is om die extra dienstverlening te noemen in ieder voorstel of rapport. Maar op het moment dat medisch luchttransport nogal in het nieuws is, is het toch opvallend dat het niet wordt genoemd in deze consultatie.
Overigens ontbrak dat onderwerp ook al in het lijvige rapport – 124 pagina’s – van I&W Verantwoord vliegen naar 2050 – Luchtvaartnota 2020-2050.

Terwijl het ministerie wel weet dat medische vluchten bestaan. In 2023 nog had zij het nog over een ‘startpunt van twee jaar lang hard werken aan het bijeenbrengen van lokale, regionale en internationale stakeholders die willen bijdragen aan het gemeenschapsdoel: betaalbaar, duurzaam en veilig (medisch) luchttransport tussen de ABC-eilanden.’

Die zin laat zien dat de ambtenaren artikel 37 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden hebben gelezen:
1.Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle aangelegenheden, waarbij belangen van twee of meer van de landen zijn betrokken. Daartoe kunnen bijzondere vertegenwoordigers worden aangewezen en gemeenschappelijke organen worden ingesteld.

Daarnaast bewijst de opmerking dat het ministerie ook artikel 14 uit het genoemde Statuut heeft gelezen:
Regelen omtrent aangelegenheden van het Koninkrijk worden – voor zover de betrokken materie geen regeling in de Grondwet vindt en behoudens de internationale regelingen en hetgeen elders in het Statuut is bepaald – bij of krachtens rijkswet vastgesteld. In buitengewone gevallen van dringende aard kan de vaststelling geschieden bij een niet op een rijkswet of op bepalingen elders in het Statuut berustende algemene maatregel van rijksbestuur met een werkingsduur van ten hoogste twee jaren. Na deze termijn van twee jaren vervalt zodanige algemene maatregel van rijksbestuur van rechtswege.

Misschien valt het dus allemaal mee en komt er een rapport waarin niets wijst op een blinde vlek of luiigheid of gebrek aan samenwerking in Den Haag.
En worden de woorden van mevrouw Van Huffelen gelogenstraft.

Noot:
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_luchtvaartwet_bes_voor_grondslag_openbaredienstverplichting/b1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *