Categorie: Achtergrondinformatie

Jopie Abraham – De bestuurswisseling van juli 2009

August 26, 2020

De bestuurswisseling van juli 2009 vormt een belangrijk keerpunt in de verhoudingen tussen Bonaire en Nederland. In het bestuursakkoord werd overeengekomen dat het besluit van de Eilandsraad van 11 oktober 2006 met betrekking tot de toekomstige staatkundige positie van Bonaire in de vorm van een referendum aan de bevolking zou worden voorgelegd. Het nieuwe Bestuurscollege constateerde namelijk dat de uitwerking… Lees verder »

Jopie Abraham – De Statenverkiezingen van januari 2010

August 26, 2020

De Statenverkiezingen van 22 januari 2010 stonden in Bonaire vrijwel geheel in het teken van de staatkundige veranderingen. Inzet voor de UPB was het ongewijzigd voortzetten van het proces resulterend in de volledige integratie binnen het Nederlandse staatsbestel. De PDB en de nieuwe Lijst Kambio onder leiding van het afgescheiden UPB raadslid / gedeputeerde Nicolaas wensten een referendum te organiseren… Lees verder »

Jopie Abraham – Het voorgenomen referendum in maart 2010

August 26, 2020

In de loop van november 2009 werd steeds duidelijker dat de Eilandsraad op enig moment op basis van het advies van Wit zou instemmen met het voorstel om een referendum te organiseren. Dat voorstel werd op 27 januari 2010, 5 dagen na de Statenverkiezingen, in de Eilandsraad aangenomen (bijlagen). Vanaf het moment dat duidelijk werd dat dit zou gaan gebeuren… Lees verder »

Jopie Abraham -De reactie van lokale en Nederlandse gezagsdragers

August 26, 2020

Op 23 december 2009 ontving het Bestuurscollege een brief van de Staatssecretaris belast met Koninkrijkszaken dat alle projecten die in het kader van de staatkundige hervorming in uitvoering waren werden stopgezet (zie paragraaf 6). Op 11 januari 2010 werd van de zijde van Bonaire de zoveelste poging gedaan om tot overeenstemming te komen. Voorgesteld werd dat, indien de uitkomst van… Lees verder »

Jopie Abraham – Op weg naar de onderhandelingen met Nederland leidend tot het akkoord van 22 april 2010

August 26, 2020

Nu de referendumverordening in opdracht van Nederland niet is afgekondigd, moet het Bestuurscollege zich beraden over de vraag hoe nu verder. Overleg is gevoerd over de beroepsmogelijkheden, waarbij zelfs de vraag aan de orde kwam of de Gouverneur wel bevoegd was om dit besluit te nemen. De algemene conclusie was dat Bonaire door Nederland op onjuiste gronden schaakmat was gezet,… Lees verder »

Jopie Abraham – De bestuurswisseling van september 2010 en het referendum van 17 december 2010

August 26, 2020

In het kader van het staatkundige proces zijn er twee ontwikkelingen die in deze periode bepalend zijn voor de voortgang van het staatkundige proces op Bonaire. In de eerste plaats de lawine van wetsvoorstellen waarop het Bestuurscollege geacht wordt te reageren. In de tweede plaats de binnen het BC niet afgeronde discussie over het wel of niet houden van een… Lees verder »