Nationale ombudsman

April 15, 2019
Ombudsman

‘Iedereen moet mee kunnen doen’ is de vriendelijke titel van het gezamenlijke jaarverslag 2018 van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. In het rapport stelt de ombudsman vast dat het niet echt opschiet met de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Gelukkig schijnt ergens achter de horizon de zon, weet de ombudsman. Deze conclusie is gebaseerd op het kennismakingsbezoek van de… Lees verder »

10.10.20

April 8, 2019
PresentatieAddo

Vandaag een jaar geleden was de presentatie van Ikki’s eiland bij Addo’s. Een bijeenkomst waar ik met plezier op terugkijk. Nu heb ik het in mijn hoofd gehaald om volgend jaar op 8 april het tweede deel over het eiland het levenslicht te laten zien. 10.10.20 is nl. het moment om stil te staan bij de jaren die verstreken zijn… Lees verder »

Van geschiedenis en onderzoek

April 5, 2019
MAM 0003 Antillen 1780 Bonne 215x325WR_b7ff5926a87a6cdbb54a77058367083b

Terwijl verkiezingen, perikelen rond bouwgrond en het onder druk zetten van verslaggeving in de afgelopen weken het nieuws op het eiland bepaalden, heb ik me maar bezig gehouden met de voorbereidingen op het tweede boek over Ikki’s eiland. Van missiegeschiedenis tot studies over een mogelijk collectieve identiteit, er is veel te lezen. ‘Het reizen geschiedde toentertijd op Curaçao met ossenwagens. Op… Lees verder »

Herman Daniël Benjamins & Joh. F. Snelleman ~ Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917)

April 5, 2019
Encyclopaedie

I. Aardrijkskundig overzicht. Naam, Ligging, Vorm en Grootte Daar de oudste bewoners van het eiland Indianen waren, ligt het voor de hand dat, evenals bij Aruba en Curaçao (zie aldaar), de oorsprong van den naam, dien het eiland reeds bij de ontdekking droeg, in hun taal is te zoeken. Wel werd de naam door de Spanjaarden tot Buen-Ayre verbasterd en… Lees verder »

Oliver Antczak ~ Unpicking a Feeling. Interrogating the role of heritage in indigenous collective identity formation on the Caribbean island of Bonaire

April 5, 2019
Unpicking

Unpicking a Feeling. Interrogating the role of heritage in indigenous collective identity formation on the Caribbean island of Bonaire Abstract This research attempts to understand how identity and heritage interface with each other in the colonial context of Bonaire in the Dutch Caribbean. By exploring common understandings of how identity and heritage interact, this work applies theories of Indianness, a… Lees verder »

Carel de Haseth ~ Een bijdrage in de discussie over het ontstaan van het Papiaments – De Gids. Jaargang 153 (1990)

March 24, 2019
Papiaments

Begin dit jaar publiceerde Wim Rutgers een in het Papiaments gestelde getuigenverklaring van Arubaanse Indianen uit 1803. Deze verklaring is voor de studie naar het ontstaan van het Papiaments van bijzonder belang. Niet alleen gaat het hier om een van de oudste documenten in deze taal (alleen een Curaçaose brief uit 1775 van Abraham da Costa Andrade aan Sarah de… Lees verder »

1 2 3 59