Categorie: Ikki’s eiland

Van een school III

September 16, 2022
Schermer2

Het is zo’n klassieke verzuchting: “Wat is de wereld toch klein’. Dat blijkt ook nu weer. Naar aanleiding van een paar stukjes over die nieuwe school die er is, maar die tegelijkertijd nog komt, kwamen er veel vragen en opmerkingen. Uit een poging om een reconstructie te maken van de geschiedenis van de totstandkoming van de school, Kolegio Emmy Schermer,… Lees verder »

Van een school II

September 15, 2022
Schermer2

A.s. maandag houdt EOZ (Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire) een persconferentie waarop zij naar verwachting duidelijkheid zal bieden over de nieuwe school waar bijna niemand iets over wist: Kolegio Emmy Schermer.* De presentatie leverde veel vragen op. De praktisch vraag, waar staat die school, is opgelost door de uitnodiging voor de persconferentie. De pers wordt verwacht op Kaya Sonmontuno. Daar staat… Lees verder »

Van een school

September 6, 2022
SGB

Vorige week werd een nieuwe school geopend volgens een bericht op bonaire.nu: Kolegio Emmy Schermer. De naam is een mooi eerbetoon aan de tachtigjarige mevrouw Emmy Schermer, een voormalige onderwijzeres en orthopedagoge die zich zestig jaar heeft ingezet voor het onderwijs op het eiland.* Bij de presentatie vertelde de heer Nolly Oleana (OCW) dat het een lange en niet altijd… Lees verder »

Aantekeningen bij een motie

July 9, 2022
Gelijk

Deze week diende de heer Van Raan (Partij van de Dieren) een motie in waarin de Gezaghebbers op de eilanden werden gewezen op hun neutraliteit. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2022: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de gezaghebber(s) een neutrale rol dient (dienen) te hebben bij vergunningverlening en/of wijziging van bestemmingsplannen; verzoekt het kabinet om erop… Lees verder »

Marie Craane & Ankie Franssen – Voor elk kind een plek

June 27, 2022
Ankie&Marie

In gesprek met Marie Craane en Ankie Franssen, logopedisten van Tur Kos Ta Bunita*. Ankie Franssen: Wij behandelen kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. Daar hoort bij sommige kinderen ook autisme bij. Wij behandelen niet alleen het kind, we kijken ook naar de ouders. Als de kinderen naar school gaan, ondersteunen we waar mogelijk de leerkrachten in hoe ze om kunnen… Lees verder »

Van Bruno en huizen

June 21, 2022
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Bruno, de pup die bij de familie De Jonge is gaan wonen, krijgt een goed leven. Iedere dag zal hij bedolven worden onder blijmoedige begroetingen en opgeruimde verhalen van de minister. Want als er één ding opvalt als je de persconferenties van meneer Hugo de Jonge volgt, is het zijn montere toon. Ook als de boodschap die de minister moet… Lees verder »

1 2 3 60