Categorie: Ikki’s eiland

Neerlandia, Jaargang 11, 1907 ~ Bonaire

February 19, 2018
Neerlandia

‘Arm zijn is in deze streken niet zoo erg als in Holland. De behoeften zijn hier minder; ‘t is waar, honger is een scherp zwaard, maar men heeft hier niet te lijden van koude, die in Holland de armoede zoo vreeselijk maakt.’ Het Bonaire-nummer van Neerlandia verscheen in 1907. In dat jaar leefden mijn opa en oma al. ‘Rincón ligt… Lees verder »

Josué Witz ~ De Godsdienstvriend van wijlen J.G. Le Sage ten Broek ~ Over Bonaire (1854)

February 17, 2018
LeSage

Uit het hoofdstuk: Schets der missie van Curaçao Bonaire werd vóór het jaar 1824 van tijd tot tijd door de geestelijken van Curaçao bezocht, die er dan eenige weinige dagen verbleven en kinderen doopten. Bij mijne aankomst alhier vernam ik, dat dit eiland sedert verscheidene jaren geen bezoek van een priester gehad had, en er dus zeer vele kinderen waren,… Lees verder »

Van twee wijzen en een stiefkindje

February 8, 2018
Wijzen

Met een drastische ingreep heeft Rutte III laten zien dat wat haar betreft de maat vol is op St. Eustatius. Een commissie van wijzen kreeg in juni 2017 de opdracht om een rapportage uit te brengen over de huidige bestuurskracht van het openbaar lichaam Sint Eustatius en over de wijze waarop die op een vereist niveau moet worden gebracht. Daarbij worden… Lees verder »

De eerste godsdienstige vergadering in het kerkgebouw der vereenigde Protestantsche gemeente te Bonaire, gehouden op dinsdag 9 Maart 1847

January 25, 2018
kerk_bonaire_kralendijk1

Het kerkgebouw op Bonaire werd door Ds. Meijer ingewijd op den 9n Maart 1847, naar aanleiding van Esra III, 11b. “En al het volk juichte met groot gejuich, als men den Heer loofde over de grondlegging van het huis des Heeren.” De Curaçaosche Courant van 13 maart 1847 geeft deze inwijding het volgend verslag: De eerste godsdienstige vergadering in het… Lees verder »

Storm en armoede in Nederland

January 18, 2018
Woning

De boom in de tuin kreunt en buigt onder de storm die over de stad raast. De Volkskrant heeft twee pagina’s ingeruimd voor de langdurige armoede waar een steeds grotere groep Nederlanders de dag mee door moet zien te komen. Het kabinet Rutte worstelt met de vraag of die Groningers een schadevergoeding moeten krijgen. En wanneer. Volgens het Sociaal en… Lees verder »

1 2 3 23