Over FCB, huizen, geld en een vraag

april 30, 2018

Huishuw3

Het is een wonderlijk dossier, het zich maar voortslepende verhaal waarin Fundashon Cas Bonairiano (FCB – de woningstichting op Ikki’s eiland) en het ministerie van Volkshuisvesting de hoofdrollen spelen.
In de afgelopen jaren heeft FCB geprobeerd de financiering rond te krijgen voor de bouw van woningen in de sociale sector. Op het eiland is een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Tussen de duizend en twaalfhonderd huizen zijn nodig om dit tekort te laten verdwijnen.

Staatssecretaris Knops schrijft op 12 april jl. aan de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties dat “de grote en dringende maatschappelijke behoefte aan sociale huisvesting op Bonaire vraagt om een adequate en werkbare oplossing die recht doet aan de urgentie van dit weerbarstige vraagstuk. De noodzaak tot voldoende sociale woningbouw is voor mij evident en de problematiek heb ik scherp op het netvlies.”*

Op 17 mei a.s. vergadert de Kamercommissie over dit onderwerp ondermeer naar aanleiding van de kamervragen van de Groenlinks-Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Linda Voortman.
Gezien de reactie van de staatssecretaris zou je een hamerstuk verwachten.
Maar nee, er zit een vuiltje op het netvlies van de heer Knops. Net als al zijn voorgangers in de afgelopen jaren, heeft ook deze staatssecretaris bedacht dat het allemaal niet zo eenvoudig is.

Alles draait in dit eigenaardige dossier om de garantiestelling die de overheid geeft aan woningcorporaties als die willen bouwen. Door die garantiestelling hoeft een corporatie geen hoge rente te betalen waardoor de huren betaalbaar blijven.
Europees Nederlandse corporaties zijn zgn. toegelaten instellingen en komen daardoor in aanmerking voor dit soort garanties.
Ben je een Caribisch Nederlandse woningcorporatie ben je geen toegelaten instelling. Had je ook maar niet op een eiland ver weg moeten gaan zitten.

Den Haag zou die garantie kunnen geven, schrijft meneer Knops, maar voelt daar niets voor. De staatssecretaris heeft liever dat FCB gaat samenwerken met een corporatie in Europees Nederland. Want daar kun je nu eenmaal altijd mee door één deur. Maserati’s of niet.

Om alle constructies, onderzochte mogelijkheden en ideeën die in de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen om de woningnood op het eiland te ledigen hier op te sommen, vraagt te veel ruimte van internet.
Verschillende keren leek de oplossing nabij. Maar uit die Haagse hoed springen iedere keer weer konijnen die de zaak dwarsbomen.

De kern van het verhaal zit hem in dat woord dat ook de heer Knops weer gebruikt. Samenwerken. FCB kan het best maar samen gaan werken met een Europees Nederlandse corporatie. In de praktijk betekent dat samenwerken een knieval. Die Europees Nederlandse partner krijgt de financiering en gaat de huizen bouwen. Waarmee voor FCB nauwelijks meer overblijft dan om als loket te functioneren. En al is dat tijdelijk gezien sommige constructies waarbij FCB op zeker moment die woningen toch onder haar hoede kan krijgen, het antwoord op de vraag die de directeur van FCB, Ben Oleana, drie jaar geleden al stelde, blijft uit.

‘Waarom pakken ze ons onze trots af?’, vroeg Oleana indertijd. ‘We hebben gevraagd: help ons even. We hebben ondertussen bewezen dat we op eigen benen kunnen staan. Maar wij worden niet gelijk behandeld. Dat maakt me boos.’ **

Die vraag wordt maar niet beantwoord. Het beest dat nu weer uit de hoed van de heer Knops tevoorschijn wordt getoverd is een oud, wat verlept konijn. Weer wordt verwezen naar de instabiliteit van het lokale bestuur.
Dat er constructies mogelijk zijn waarbij dat lokale bestuur geen grote rol kan spelen bij de samenwerking tussen Den Haag en maatschappelijke organisaties op het eiland, wordt elders op het eiland al jaren bewezen.
FCB heeft een helder plan, de financiën zijn op orde en het toezicht is compleet.
Beantwoord daarom die vraag van Ben Oleana nu maar eens.

Noten:
* https://koninkrijksrelaties.nu/2018/04/30/debat-over-weigering-knops-fcb-rijksgarantie-te-geven-voor-bouw-sociale-woningen/
** Zie interview met Oleana:
http://ikkiseiland.com/2015/08/07/ben-oleana-je-moet-eerst-naar-jezelf-kijken/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *