Lijstje

June 6, 2018

Kralendijk

Het lijkt alsof er een nieuwe wind in Den Haag waait. Je kunt geen dag afwezig zijn of je mist een minister of staatssecretaris die iets te melden heeft over de BES-eilanden. Anders is er wel een instituut dat een duit in het zakje doet. Of een kamerlid dat zich aan het front meldt.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geeft toe dat de rijksoverheid heeft geblunderd bij de invoering van het Wetboek van Strafrecht BES alsof het niks is. De Raad voor de Rechtshandhaving wijst de Nederlandse regering op de culturele verschillen tussen het Europese en het Caribische deel van Nederland. Deze Raad vraagt zich af of er ‘wel wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie en er voldoende consistentie is.’
De Raad is nogal duidelijk over de krenterige wijze waarop Den Haag de eilanden benadert: ‘Uitgangspunt moet niet zijn wat minimaal nodig is, maar wat daadwerkelijk nodig is en waarmee recht wordt gedaan aan een ontwikkeling van de rechtshandhaving in Caribisch Nederland naar een reëel adequaat niveau.’
Staatssecretaris Knops heeft in februari in de Kamer gezegd dat hij de Raad van State advies heeft gevraagd over de positie van de rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland. Alleen weet die Raad van State van geen vraag.
Dan is er ook nog geen antwoord op de vraag hoe je geschillen tussen de vier landen in het Koninkrijk op moet lossen.
En wil de PVV criminele Antillianen terugsturen naar het eiland waar ze ooit geboren zijn.
Van die dingen.

En dat allemaal terwijl ik hier wat zit te peinzen over het antwoord op de vraag waarom het lokale bestuur op Ikki’s eiland ogenschijnlijk verlamd naar de wereld kijkt en maar niet tot handelen komt.

Een en ander heeft niets met elkaar van doen.
Maar het leidt wel af, zo’n lijstje Haagse taferelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *