De donkere kant van de maan

June 12, 2018

Bon

Vandaag wordt een rapport van het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Eilandsraad aangeboden. (Zie voor bron: https://koninkrijksrelaties.nu/2018/06/12/om-bonaire-slaat-alarm-over-ondermijning-van-overheid/ )
Dat rapport, dat gisteren deels uitgelekt is, wijst op de misstanden die heersen bij Directie Ruimtelijke Ordening en Beheer (DROB), een onderdeel van het Openbaar Lichaam op Ikki’s eiland.

Die misstanden, (waaronder) zelfverrijking en witwassen, zijn niet vorige week ontstaan. Voorbeelden van vriendjespolitiek en willekeur krijg je vanzelf cadeau als je regelmatig op bezoek komt op het eiland.
Ook in dit onderzoek van het Recherche Samenwerkingsteam en de Rijksrecherche wordt gemeld dat de Algemene Rekenkamer al in 2009 gewaarschuwd heeft voor ondermijning van de overheidstaken door individuele belangen boven het algemene belang te stellen.

De Directie Ruimtelijke Ordening en Beheer heeft een aardig middel in handen om wat bij te verdienen. Die Directie is onder andere belast met de uitgifte van gronden en het verlenen van vergunningen.
Het rapport meldt dat het gebrek aan voldoende regels en beleid de misstanden mogelijk maakt. Ook is de controle volstrekt onvoldoende.

Vermoedelijk zal Den Haag het rapport hoofdschuddend lezen en routineus ziejewel mompelen.
Maar aardiger is het om te kijken hoe de bewoners van Ikki’s eiland naar deze kant van de maan gaan kijken.

Het is bijvoorbeeld wonderlijk dat het rapport vaststelt dat het gebrek aan voldoende regels en beleid misstanden mogelijk maakt.
Alsof we het over een klas vol kleuters hebben die bij gebrek aan strafregels elkaar maar te lijf gaan en tussendoor jam en pindakaas op het bord smeren.
Schoon schip maken kun je aan Den Haag overlaten, heb je weer een reden tot gesteun en geklaag.
Misschien is het tijd om zelf de bezem en de stofzuiger maar eens uit de kast te halen.

Als de DROB-kamer opgeruimd is, kan het overigens geen kwaad om even verder te kijken voor dat stoffer & blik weer opgeborgen kan worden.
Rapporten genoeg zo langzamerhand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *