Zes dagen

september 9, 2018
Jan Brueghel de oude

Het Paradijs – Jan Brueghel de oude (1568-1625)

Als je onder ogen ziet dat maar weinigen erin geslaagd zijn om in zes dagen een aards paradijs te scheppen, kun je als je wilt, met milde blik naar de verhouding tussen Europees Nederland en Ikki’s eiland kijken.

De heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties was blijkbaar in de afgelopen week in een goedhartige stemming. Na maanden vol strenge woorden en onderhuidse waarschuwingen, kwam de heer Knops deze week optimistisch terug van een bezoek aan het eiland.
‘Ik heb constructieve, open gesprekken gevoerd. Ik kijk daar positief op terug’, aldus de staatssecretaris. Het goede humeur kwam vast door zijn overtuiging dat ergens in dit najaar een finaal akkoord kan worden bereikt over een prioriteitenlijst. In zijn tas zat het concept van dat lijstje gemaakt door het Bestuurscollege van het eiland. Het Bestuurscollege is te vergelijken met het College van B&W van een Nederlandse gemeente.
Na goedkeuring van de heer Knops mag de Eilandsraad (zeg maar de gemeenteraad) ook haar zegen geven aan die lijst. Of niet natuurlijk.

De komende week wordt in zekere zin een belangrijke week voor de BES eilanden. A.s. woensdag buigt de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties zich over het Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland. In gewoon Nederlands: hoeveel is een bewoner van Ikki’s eiland waard?
Na het bekend worden van de uitslag gaan we het daarover vast nog hebben.

In alles lijkt het erop dat Den Haag nog een ijkpunt heeft waarop haar houding gebaseerd is. Dat ijkpunt is maart 2019. Dan zijn er verkiezingen voor de Eilandsraad.
Om ongenoegen en onrust op het eiland tot die tijd binnen de perken te houden, is het voorstel voor ingrijpen in de onderste la gelegd. Daar ligt het goed.

Het is wenselijk dat alle partijen dit komende halfjaar gebruiken om de balans nog eens op te maken. Het lokale bestuur kan bijvoorbeeld om te beginnen ietsje vaker naar de sportschool gaan om wat in beweging te komen.
Den Haag moet die tijd maar gebruiken om onder ogen te zien dat bescheidenheid de mens siert.
Acht jaar na 10.10.10 is het duidelijk dat ook de Haagse schepper er niet in geslaagd is om binnen zes dagen het paradijs vorm te geven.

1 reactie op “Zes dagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *