Van stip naar plan

September 26, 2018

260px-Tweede_kamer

Was het CDA één van de ondertekenaars van de motie Van Raak-Van Laar (oktober 2016) waarin om het vaststellen van een sociaal minimum voor Caribisch Nederland werd gevraagd, vandaag leek het CDA het al prachtig te vinden dat die beroemde stip op de horizon waarover voortdurend wordt gesproken, verandert in een plan.
In het apocriefe bijbelboek Ecclesiasticus staat het zo duidelijk: Verander niet van een vriend in een vijand. Een slechte naam brengt schande en smaad; dat overkomt een zondaar die spreekt met dubbele tong.
Het is daarom begrijpelijk dat mevrouw Joba van den Berg van het CDA vanmiddag in de Tweede Kamer de kraag van haar blouse hoog opgezet had.
Ook zij had wel in de gaten dat er een koude wind op zou steken na haar bijdrage aan het debat.

Meneer Van Raak (SP) wond zich terecht op over de koppige houding van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Van Ark, als het over het vaststellen van een sociaal minimum gaat voor de eilanden. Zonder blikken of blozen stelt deze staatssecretaris vast dat het niet mogelijk is om zoiets te bedenken. Als troefkaart legt zij achteloos het argument op tafel dat het gaat om het verschil tussen inkomens en uitgaven. Dat we het nou juist daarover wilden hebben, hebben haar ambtenaren haar blijkbaar niet duidelijk kunnen maken.

Dat kinderopvang breed omarmd wordt is positief te noemen. Al is het te hopen dat die spillebeentjes nog de kracht hebben om op die opvang te verschijnen. Je kunt het hebben over taalontwikkeling, hechtingsproblematiek, als je maagje knort van ellende, denk je op weg naar het lokaaltje over andere dingen na.

Verder kwam landbouw voorbij, en uiteraard bestuursakkoorden, afspraken en toezicht.
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had goed nieuws voor Ikki’s eiland. Hij hoopt met het Bestuurscollege van het eiland voor het einde van het jaar een bestuursakkoord te bereiken. In dat akkoord staat alles. Alles: afspraken, toezicht en sancties.
Dat is goed gemikt. Een paar maanden later zijn er verkiezingen op het eiland.
En kun je als het tegenzit weer opnieuw om de tafel.
Want als je na verkiezingen op een andere stoel zit, blijk je zomaar een andere mening te kunnen hebben. Dat werd vandaag bewezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *