Marcus Aurelius op Ikki’s eiland

February 20, 2019

Marcus Aurelius

Het heeft iets paradoxaals, het lezen van de klassieke denkers. Aan de ene kant laten ze zien dat het menselijke vermogen om na te denken niet pas sinds gistermiddag in de schappen van de Hema ligt, anderzijds bewijzen ze dat het menselijk handelen zich weinig gelegen laat aan grote gedachten. Het blijft aanmodderen hier op aarde.

Er is heel weinig nodig om gelukkig te leven, schreef Marcus Aurelius, maar het rapport Veiligheidsbeeld BES 2018 heeft in haar inleiding voor een ander citaat gekozen van deze denker, Armoede is de moeder van de misdaad.

In de inleidende hoofdstukken van het rapport wordt nog maar eens opgesomd hoe het ervoor staat op Ikki’s eiland:
‘In verband met de demografische ontwikkelingen, gaven veel respondenten tijdens de interviews aan dat zich op Bonaire een tweedeling aftekent. Er is een flinke groep rijke migranten bijgekomen, onder andere uit Europees Nederland. De lokale Bonairiaan daarentegen is verarmd.’

‘Dat sociale problemen – in het bijzonder de problemen van kinderen – ernstig zijn en dat de armoede in Caribisch Nederland is toegenomen, blijkt ook uit het rapport ‘Vijf jaar verbonden’ van de commissie ‘evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland’ (Commissie Spies, 2015). De commissie deed onderzoek naar de wijze waarop is vormgegeven aan de destijds gemaakte afspraken en de gevolgen van de veranderingen voor de bevolking. De conclusie van de commissie Spies is dat op veel terreinen vooruitgang is geboekt. Dit wordt echter volgens de commissie overschaduwd door teleurstelling bij de bevolking omdat de levensstandaard is gedaald, ook voor het werkende deel van de inwoners.’

‘Onder meer als gevolg van de invoering van de dollar en de onbedoelde effecten van het Nederlandse beleid is de armoede op de eilanden toegenomen en daarmee ook problemen die hieraan gerelateerd kunnen zijn zoals: schulden, verslavingen, huiselijk geweld, bedreigingen, seksueel misbruik van minderjarigen, incest, jeugdcriminaliteit en bendevorming. De verborgen werkloosheid is hoog en een deel van de bevolking is analfabeet. Veel mensen hebben problematische schulden, bijvoorbeeld als gevolg van gokverslavingen. Dit vertaalt zich onder andere in vermogenscriminaliteit, of liever gezegd overlevingscriminaliteit. Sommige woninginbraken zijn vooral gericht op het stelen van eten.’

Het is verleidelijk om met nog een handjevol citaten te bewijzen dat ook dit rapport niets nieuws laat zien. De stapel onderzoeken groeit en bloeit en zorgt voor werkgelegenheid. Maar ergens in mijn achterhoofd sluimert de naïeve vraag: en nu? Leest die staatssecretaris zo’n rapport? Denkt ie daar over na? Vindt hij het eigenlijk triest dat het zo gaat? Wordt hij wel eens wakker van de stand van zaken?

Marcus Aurelius grossierde in tegeltjeswijsheden. Een man is zoveel waard als zijn ambities, schreef hij. Dat is een mooi ijkpunt.
Daar houdt de overheid wel van, van die term. Het is woord is aan de staatssecretaris.

Het rapport:
https://www.rijksoverheid.nl/veiligheidsbeeld-bes-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *