Over huizen en richtbedragen

June 30, 2019
IMG-20190627-WA0006

FCB bouwt – Klik om te vergroten

Afgelopen donderdag, de 27e juni, werden op St. Eustatius allemaal handtekeningen gezet onder het Convenant volkshuisvesting Bonaire.
Met dit convenant zijn alle afspraken vastgelegd voor de samenwerking rond de bouw van 500 betaalbare woningen op het eiland, de daarbij horende infrastructuur en bijvoorbeeld de verhuursubsidies.
Iedereen was er. De staatssecretaris, de heer Knops (BZK), de programmamanager, Danny Rojer, de gedeputeerde van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de heer Elvis Tjin Asjoe, en uiteraard de directeur van de woningstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB), de heer Ben Oleana.
[Zie voor verslag: https://bonaire.nu/2019/06/27/500-sociale-huurwoningen-op-bonaire/]

‘‘Building Together’ is ons motto’, volgens de heer Oleana. Een bewijs van zijn milde karakter. Want als er iemand jarenlang aan het lijntje is gehouden door Den Haag is het Ben Oleana.
Maar daarover gaan we vanaf vandaag niet meer zeuren.
Dat FCB op eigen kracht de financiering van 500 woningen heeft weten te regelen, maakt dat Haagse borstklopperij achterwege kan blijven. Ja, dat moest ik nog wel even kwijt.
De bouw van de eerste woningen is ondertussen gestart.

IMG-20190627-WA0000

IMG-20190627-WA0002

IMG-20190627-WA0004

Ook hield Den Haag jarenlang vol dat het onmogelijk was een sociaal minimum vast te stellen voor de eilanden. In hetzelfde bestuurlijk overleg deze week over Bonaire, Sint Eustatius en Saba toverde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. Van Ark, zomaar ineens een richtbedrag uit de Haagse hoed. Dat richtbedrag is voor Ikki’s eiland vastgesteld op ongeveer 945 dollar per maand voor een alleenstaande.
Ook de uitkeringen, (bijzondere) onderstand en bijvoorbeeld de kinderbijslag gaan vanaf 1 januari 2020 omhoog.
Dat er ook miljoenen komen voor de kinderopvang op de eilanden, maakt het feest compleet.
[Zie voor verslag: https://koninkrijksrelaties.nu/2019/06/27/kabinet-stelt-ijkpunt-vast-voor-sociaal-minimum-caribisch-nederland/]

Er zijn allerlei kanttekeningen te maken bij de voorstellen van staatssecretaris Van Ark, maar omdat zij in ieder geval een handvat, ijkpunt of richtbedrag heeft durven te noemen, blijf ik vandaag mild gestemd.
Om Neil Armstrong te parafraseren: deze kleine stap voor armoedzaaiers, is een reuzensprong voor Den Haag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *