Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 2019-2023. Van ons allemaal – Door ons allemaal – Voor ons allemaal

September 10, 2019

OLB

Met gepaste trots heeft de coalitie van MPB en UPB het Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 2019 – 2023 gepresenteerd.
Het spreekt voor zich dat het kleurrijke programmaboekje een opgewekte toon heeft. Je kunt moeilijk aankomen met de verzuchting dat je je best gaat doen, maar dat je ook wel weet dat de maakbaarheid van de samenleving haar beperkingen kent.

En dus wordt ingezet op een leefbaar inkomen voor iedereen en een plezierige en veilige woonomgeving, een leven lang leren-concept wordt uitgerold, een economische ontwikkeling, die duurzaam wordt ingezet en in balans is met natuur- en cultuurbeheer staat op het lijstje, er worden veilige en goede wegen en wijken gecreëerd, een nieuwe vrachthaven wordt ontwikkeld en het vliegveld wordt uitgebreid. Er gaat gewerkt worden aan toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en ook een goede en betaalbare digitale infrastructuur staat hoog op het verlanglijstje.
De coalitie gaat zorgen voor een transparant en stabiel bestuur. Het overheidsapparaat wordt omgevormd tot een servicegerichte organisatie die uitstekende dienstverlening nastreeft.

Om al deze wensen en doelen te realiseren is er geld nodig en daarom komt er een slimmer en eerlijker inkomstenmodel voor het Openbaar Lichaam. Daarvoor moet het financieel beheer op orde zijn en moeten er strategische allianties worden aangegaan met nationale en internationale partijen.
Deels ziet de coalitie mogelijkheden om wat beter bij kas te zitten door het financieel beheer op orde te brengen, het inkomstenmodel (lokale belastingen) te hervormen en er wordt ‘ingetapt op internationale alternatieve financieringsbronnen, zoals het Rijk en de Europese Unie.’
Het gebruik van het werkwoord ‘intappen’ (bijgieten, inschenken, schenken, serveren, tappen) getuigt van het geloof in die bronnen bij de coalitie.

Je zou verwachten dat het Bestuursprogramma een paragraaf of pagina wijdt aan een paar zaken die ook bij het eiland horen. Als je het hebt over de toekomst van het eiland en de nadruk legt op duurzaam en leefbaar, zou je verwachten dat je wijst op de demografische ontwikkelingen op het eiland. Wil je wel 30.000 inwoners in 2030 zoals CBS voorspelt? Of ga je je verdiepen in de mogelijkheden die de gemeentewetgeving biedt aan eilanden om de bevolkingsgroei in banen te leiden?
Ook zou je kunnen verwijzen naar de discussies die gevoerd worden over de status van het eiland. De Raad van State heeft bijvoorbeeld het advies klaar over het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Bosman (VVD) om het voor Curacao, Aruba en Sint Maarten makkelijker te maken uit het Koninkrijk te stappen.
In dat voorstel staat ook dat Bonaire, Statia en Saba weer in het Statuut zouden moeten worden opgenomen en daarmee het recht terug krijgen om het huidige staatsbestel te verlaten. Al vind je deze voorstellen van de heer Bosman symboolpolitiek, als politicus op het eiland hoor je aan de kiezer duidelijk te maken hoe jij over dit wetsvoorstel denkt.
Van politici mag worden verwacht dat ze uit verschillende vaatjes kunnen tappen.

Zie Bestuursprogramma: http://www.bonairegov.nl/Bestuursplan-19_23.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *