Over de Koninkrijksrechtkring

oktober 24, 2016

Zee

Over de Koninkrijksrechtkring

Deze site gaat uit van de Koninkrijksrechtkring en heeft tot doel informatie over het koninkrijksrecht te verzamelen, toegankelijk te maken en ook te vermeerderen en te intensiveren.

Het is een archief: een plaats waar informatie kan worden gevonden, zoals zij is gerangschikt volgens thema’s die samen het koninkrijksrecht in brede zin beschrijven, althans voorzover dit in de actualiteit wordt bediscussieerd.
Het is ook een tijdschrift: het is de bedoeling dat we periodiek artikelen publiceren die de kennis over het koninkrijksrecht bevorderen en intensiveren.
En het is een ontmoetingsplaats voor discussies over actuele onderwerpen die inzicht geven in de werking van het koninkrijksrecht.

Onder het koninkrijksrecht verstaan we hier de staatkundige verhoudingen tussen het Koninkrijk en de Caribische landen, tussen Nederland en de Caribische landen, tussen Europees en Caribisch Nederland. Ook de toepasselijkheid van het internationale recht in de Caribische delen van het Koninkrijk en de verhouding van die delen tot de Europese Unie behoren daartoe.

De site en de Kring zijn bestemd voor iedereen die zich professioneel of uit belangstelling met het koninkrijksrecht bezig houdt, dat wil zeggen, ambtenaren, advocaten, rechters, wetenschappers en andere juridische professionals en een ieder die informatie over dit recht in de praktijk kan gebruiken, zowel in het Europese deel van Nederland als in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Zij vormen ook een middel om juridische professionals met elkaar in contact te brengen en zo tot meer inzicht en wellicht meer consensus te komen over de inhoud van het koninkrijksrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *