Prioriteit

November 13, 2019

Keuken

Als je de cijfers van Regioplan als uitgangspunt neemt, en waarom zou je dat niet doen, het zijn tenslotte door de overheid geïnitieerde rapporten, zou een huishouding van twee personen op Ikki’s eiland in 2019 $ 1.922,- moeten verdienen om een redelijk leven te kunnen leiden.
Ter vergelijking: In Europees Nederland bedragen de kosten van levensonderhoud voor een tweepersoonshuishouding Euro 1635,60 (minimumloon juli 2019).

Het minimumloon op Ikki’s eiland bedraagt op dit moment $ 894,- per maand.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit bedrag verhoogd naar $ 950,-. Een stijging van 6.2 %.
Als de minimale kosten van levensonderhoud op Bonaire niet meer stijgen dan 1,2% worden de kosten van levensonderhoud voor een tweepersoonshuishouding in 2020 $ 1945,- .
Als gevolg van de stijging van het minimumloon, gaan ook de uitkeringen op het eiland omhoog.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt uit dat deze stijging het gevolg is van een, jawel, prioriteit:
‘Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat voor Caribisch Nederland de prioriteit ligt bij het verbeteren van het economisch perspectief. Om dit te bereiken moeten de inkomens omhoog en de kosten van leven omlaag. Het Ministerie van SZW heeft begin 2019 een eerste pakket aan maatregelen ingevoerd om het Wettelijk Minimumloon, de kinderbijslag en de onderstand te laten stijgen. Het heeft daarnaast de werkgeverspremies lager gemaakt, waardoor werkgevers ruimte hebben gekregen om de lonen van werknemers te laten stijgen. Met de maatregelen per 1 januari 2020 komt het ministerie met een volgend pakket.’

Nu kun je weer gaan stuiteren en roepen dat er nogal een gat zit tussen de bedragen die de overheid enerzijds berekent als noodzakelijk en het nu vastgestelde bedrag, $ 1945,- versus $ 950,-, maar gisteravond las ik dat je niet altijd moet klagen. Iets met glazen, vol en leeg.
Met die gedachte in het achterhoofd, laat ik alle stokpaardjes op stal. En kies ik voor een andere aanpak.
James Baldwin schreef dat ‘iedereen die ooit heeft geworsteld met de armoede weet hoe ontzettend duur het is om arm te zijn.’
In de gangen van het Binnenhof is vast nog wel een plekje voor een tegeltje.

zie: https://www.rijksdienstcn.com/minimumloon-en-uitkeringen vanaf-1-januari-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *