Over context

juni 30, 2020

Kaas

De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat de Rijksdienst Caribisch Nederland de informatiebeveiliging niet op orde heeft.
‘De Rekenkamer heeft vastgesteld dat bij RCN op 3 van de 4 aandachtsgebieden risico’s bestaan. Volgens de staatssecretaris, de heer Knops, heeft RCN in 2019 “vervolgstappen gezet om de informatiebeveiliging te verbeteren”, nadat de Rekenkamer eerder alarm had geslagen dat het voor onbevoegden een koud kunstje was het netwerk binnen te dringen’ volgens het bericht op Koninkrijk.nu (29.06.2020)
De heer Knops weet de oorzaak van die problemen:
“Ondanks alle energie die in het verbeterproces wordt gestopt en de resultaten die zijn geboekt, blijft de specifieke Caribische context onvermijdelijk beperkingen stellen. Dit uit zich onder meer in problemen bij het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel”, aldus Knops.

De vaststelling dat de specifieke Caribische context een rol speelt in het geheel maakt nieuwsgierig.
Want google drie minuten en je vindt een serie geflopte ICT-projecten van de overheid in het Europese deel van het koninkrijk. Talloze miljoenen zijn verdwenen door mislukte projecten bij politie, defensie en bijvoorbeeld de belastingdienst. Om maar enkele te noemen.
En nooit heb ik een bewindspersoon gehoord over de specifieke Kaaskop context.

Zo zijn er meer van die dingen waarbij je je afvraagt hoe het met de context zit.
Na 3,5 jaar kreeg een bewoner van Ikki’s eiland eindelijk antwoord van de staatssecretaris op zijn brief waarin die bewoner zich afvroeg of men in Den Haag wel wist hoe een deel van de bevolking ervoor staat.
Mocht je in de veronderstelling leven dat je een uitgebreid en verhelderend antwoord krijgt, na 3,5 jaar wachten, kan ik me voorstellen dat de teleurstelling vrij groot is als je dit antwoord krijgt:
‘In het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 is aandacht voor de uitvoeringskracht en prioritaire thema’s waaronder die in het sociaal domein. Met het Bestuursakkoord zijn er meerjarige afspraken gemaakt wat de continuïteit bij de uitvoering van de plannen ten goede komt. Daarnaast heeft het kabinet in 2019 het ijkpunt sociaal minimum vastgesteld wat de positie van kwetsbare groepen moet verbeteren.’
Wel erkent de staatssecretaris: ‘Armoede is een probleem op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het kabinet pakt dit met gerichte maatregelen aan. Sommige maatregelen kunnen snel genomen worden, terwijl andere meer tijd in beslag zullen nemen. Waar het armoedebestrijding betreft ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid, want ook voor de besturen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius ligt een opgave.’

‘Sommige maatregelen kunnen snel genomen worden, terwijl andere meer tijd in beslag zullen nemen.’
Ga er maar vanuit dat de maatregelen die snel genomen kunnen worden te danken zijn aan de specifieke Regenjas context, en dat die andere te wijten zijn aan de specifieke Caribische context.
Want zo werkt het in de specifieke Haagse context.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *