Van een rotonde – Deel 6: Een moeizaam proces

september 2, 2023

KralendijkHieronder volgt een handvol citaten uit het rapport (versie maart 2022). De citaten illustreren de onderlinge verhoudingen binnen de overheid. Maar bovenal de houding van die overheid tegen de buitenwereld.

De citaten:
‘Wij hebben in eerste instantie weinig medewerking gekregen vanuit verschillende afdelingen van het Openbaar lichaam Bonaire en tot heden, maart 2022 zijn niet de gewenste documenten aangeleverd.

Wij hebben wel met medewerkers van de afdeling R&O gesproken. Dit zegt veel over de “sfeer” op de afdelingen en de documentatie van projecten in het archief van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Vanaf september 2021 zijn wij begonnen met het zoeken naar informatie en hebben wij de directie R&O benaderd met de vraag om medewerkers die aan het project hebben gewerkt te spreken. Door alle negatieve berichtgeving in de media durfde geen enkele medewerker met ons te praten.

Alle interviews zijn uitgewerkt, deze interviews worden niet toegevoegd aan het verslag omdat in vertrouwen met ons is gesproken.

Het is wel een moeizaam proces geweest.

Tot heden hebben wij niet officieel vast kunnen stellen wat een ieders mandaat is, wat de takenomschrijving is van de medewerkers en wat de structuur is binnen de afdeling R&O.

Vanaf die datum is duidelijk geworden dat de vraag van waar de rotonde gebouwd gaat worden beantwoord dient te worden door de directie, dus directeur R&O en de stuurgroep. Een beslissing blijft uit vanuit de directie.

Na de kersrecessie (januari 2021) is er vanuit directie R&O de werkzaamheden stil gelegd. Er is geen enkele brief of notitie hiervan beschikbaar.

Vanwege geen communicatie tijdens ontwerpfase worden deze op dit moment als redelijk wantrouwend ervaren.

Wij hebben geen inzage van de directie financiën gekregen, wij hebben hierom gevraagd van november 2021 t/m maart 2022.

Op deze vraag kunnen wij geen antwoord geven. Nimmer heeft de directie financiën inzage gegeven in de stukken die de afdeling had ontvangen. Het kan niet anders dan dat de stukken die gestuurd waren naar de afdeling R&O, nagezien zijn door de financieel controller van R&O en doorgestuurd zijn naar afdeling financiën.

Het project is niet afgesloten en eenieder binnen het Openbaar Lichaam Bonaire kijkt naar elkaar.

Er zal iemand aangewezen moeten worden om alle rekeningen, met de daarbij behorende onderbouwing na te zien en er zal betaald moeten worden. Echter uit welk budget is onduidelijk.

Helaas kunnen wij op deze vraag geen antwoord geven. Wij hebben nimmer de gevraagde stukken ontvangen. Het is onbekend wat ieder zijn/haar rol, en bevoegdheden zijn. Door de mediadruk zijn wij verplicht om een rapportage aan te leveren die NIET compleet is. De reden hiervoor is de geweigerde medewerking van verschillende directies binnen het Openbaar Lichaam Bonaire.

Het team was ook te klein om dan een project van deze omvang te begeleiden.

Op de afdeling R&O was de sfeer niet goed, er werden verwijten naar elkaar gemaakt.’

Tot zover de citaten.

Het woord is nu aan de Eilandsraad. Bij een eerdere poging om een debat over dit rapport te houden, liepen de leden van de coalitie ineens de zaal uit.
Als ik het goed begrip, ligt er nu een concept verordening op tafel.

Spijtig is dat er geen wetgeving is die een dergelijk onderzoek mogelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *