Over een benoeming

december 22, 2023
bonaire.nu - 10.12.2023

bonaire.nu – 22.12.2023

Eind juni (van dit jaar) plaatste de overheid een advertentie waarin kandidaten gevraagd werden voor de functie van gezaghebber. Wie dat wel een aardige baan leek, moest zich voor 24 juli (van dit jaar) hebben gemeld.

In augustus (van dit jaar) heeft de Eilandsraad mogelijke kandidaten besproken en hoogstwaarschijnlijk ook haar voorkeur duidelijk gemaakt.
Sindsdien is het stil.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties antwoordde vorige week op een vraag over deze toch wel lange weg naar een benoeming: ‘Uiteraard alle begrip voor uw vraag, maar zodra de benoeming rond is zullen wij er uiteraard over communiceren.’
Uiteraard.

Ondertussen gonst het op het eiland. Namen doen de ronde. De een wordt wat vaker genoemd dan de ander. Ook wordt graag en vaak vermeldt dat de keuze al gemaakt is, maar dat er blijkbaar een verschil is tussen wie het eiland wil en wie de voorkeur heeft van Den Haag.

Een half jaar de tijd nemen om een knoop door te hakken is ongemakkelijk. En levert alleen maar scheve gezichten op.
Wordt de door het eiland gewenste persoon benoemd, levert dat argwaan in Den Haag op. Omgekeerd wordt een door Den Haag naar voren geduwd persoon niet met open armen ontvangen op het eiland.

De huidige coalitie wil graag de verhouding met Den Haag bijstellen. Van WOLBes tot FINBes tot staatsrechtelijke verhoudingen worden onder de loep genomen.
In het Europese deel van het koninkrijk komt er misschien ook een nieuwe coalitie. De vier partijen die na het Kerstreces gaan kijken of zij een regering kunnen vormen, zijn zo op het eerste gezicht niet de ideale partners om op basis van gelijkwaardigheid met de eilanden om te gaan.

Nog een reden voor de eilandelijke bestuurders om knopen snel door te hakken.
Het Kerstreces begint pas a.s. maandag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *