Polyfoon 1948 ~ Uit de reeks films uit de West ~ Bonaire. Eiland van rust

July 2, 2015

Polyfoon – Profilti Productie. 1948

Bonaire, eiland van rust is een film gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.
Het nauwelijks door de moderne tijd aangeraakte, niet door de oliekoorts bevangen eiland Bonaire, waar landbouw en visserij nog bedreven worden zoals vorige generaties dat deden, waar oude volksgebruiken als bijvoorbeeld oogstfeesten het best bewaard zijn gebleven en waar de zoutwinning nog aan enkelen een, zij het sober, bestaan verschaft. Tevens beelden van de beroemde flamingo’s van het Gotomeer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *