Van geschiedenis en onderzoek

April 5, 2019

MAM 0003 Antillen 1780 Bonne 215x325WR_b7ff5926a87a6cdbb54a77058367083b

Terwijl verkiezingen, perikelen rond bouwgrond en het onder druk zetten van verslaggeving in de afgelopen weken het nieuws op het eiland bepaalden, heb ik me maar bezig gehouden met de voorbereidingen op het tweede boek over Ikki’s eiland.
Van missiegeschiedenis tot studies over een mogelijk collectieve identiteit, er is veel te lezen.

‘Het reizen geschiedde toentertijd op Curaçao met ossenwagens. Op Aruba en Bonaire bediende men zich daarentegen van ezels en ezelkarretjes. De zeetochten tusschen Curaçao en de beide andere eilanden, die de zusters jaarlijks moesten maken, waren moeilijk en zeer onaangenaam. In een vuil zeilbootje, waarin een walgelijke lucht hing, moesten ze naargelang de wind voor of tegen was, vaak twee, drie dagen doorbrengen, terwijl zij haar nachtrust moesten nemen op een matras, die in een hutje op den grond was gelegd.
[…]
Toen de eerw. Mère Angelina in 1924 de missie [op Curaçao] bezocht, kwam er veel belangrijks tot stand. Op Bonaire was men door de aankoop in het bezit gekomen van een kleine villa, die in 1922 tot hospitaaltje werd ingericht, daar de arme bewoners van dit eiland steeds verstoken waren van goede verpleging. Maar de huisvesting der zusters was nog zeer primitief. Hierin werd door Mère Angelina verbetering gebracht, doordat er in 1925 een kloostertje met een kleine kapel gebouwd werd.’

Uit: Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van de religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal, 1832-1 September-1932

Sommige bronnen zal ik in de komende maanden op de site plaatsen, vandaag alvast twee:
http://ikkiseiland.com/2019/04/05/herman-daniel-benjamins-joh-f-snelleman-encyclopaedie-van-nederlandsch-west-indie-1914-1917/
en
http://ikkiseiland.com/2019/04/05/oliver-antczak-unpicking-a-feeling-interrogating-the-role-of-heritage-in-indigenous-collective-identity-formation-on-the-caribbean-island-of-bonaire/

Maar voor geschiedenisliefhebbers is er natuurlijk altijd: http://www.archivoboneiru.com/
Archivo Boneiru geeft u toegang tot een grote collectie foto’s, documenten en andere items over het Caribische eiland Bonaire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *