Van een rotonde – Deel 7: Verantwoordelijkheid

september 4, 2023

GelijkHet spreekt voor zich dat je, ook als onderzoekers, op een dag wilt weten wie verantwoordelijk is voor de wonderlijke gang van zaken bij de aanleg van de rotonde die geen rotonde werd.

Voorzichtig is de formulering van vraag 9:
‘Is het mogelijk om aan te wijzen in welke mate de diverse partijen verantwoordelijke zijn – en aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de onvolkomenheden betreffende het ontwerp en de aanleg van de nieuwe rotonde ter plaatst van Kaya Amsterdam’.

Even voorzichtig is het antwoord. Cactus gaat eerst de betrokken partijen langs.

‘De 1e aangewezen partij is de directie R&O. Er is niet voldoende overleg op voorhand geweest met de NUTS bedrijven. De opdracht formulering naar het bedrijf Caribbean Projects Developers B.V. was te simpel, te weinig eisen gesteld aan de kwaliteit van de eisen en aan de protocollen.’

‘De 2e aangewezen partij is Caribbean Projects Developers B.V. voor een niet correcte aangeleverde tekening. De voorbereidingen en eerste tekeningen zijn van 2017. Bestek is van augustus 2018. Daarbij is de rotonde niet volledig afgewerkt, wel getekend maar zonder leidingen e.d. De uitvoering begon eind 2019.’

‘De 3e aangewezen partij is CEC, die de bestekstekening(en) medio 2020 heeft uitgewerkt zonder dat daar een opdracht toe was verstrekt vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire. De opdracht was gegeven door de externe projectleider zonder mandaat. Dit is niet gebeurd in overleg met de oud directeur R&O. Wie heeft deze bestektekeningen uiteindelijk goedgekeurd?’

‘De 4e aangewezen partij is BWM, wie heeft BWM opdracht gegeven om aan te vangen met de uitvoeringswerkzaamheden van de rotonde? Net zoals bovenstaand verzoek aan CEC is dit niet vanuit Openbaar Lichaam Bonaire gekomen. BWM heeft het overleg geïnitieerd voor de voorbereiding van de uitvoering rotonde op 19-10-2020.’

Er was nl. een voorstel van ‘verschillende partijen om de rotonde niet uit te voeren naar aanleiding van de publieke aandacht en discussie over de rotonde.’
Dat voorstel was duidelijk: ‘De rotonde uit het project van de wegen rondom de scholen halen en deze mee te nemen en op te lossen in het project van de renovatie van de rest van Kaya Amsterdam. Zowel de directie van R&O als CEC hadden de voorkeur voor dit voorstel.’

Aan de gemeente Rotterdam wordt advies gevraagd. In die stad is het met eens met het voorstel van CEC: de rotonde moet er maar niet komen.

Die conclusie wordt aan R&O verteld, maar hierop komt geen enkele reactie.
De rotonde is verkleind (4x getekend) toch uitgevoerd.

Terecht stellen de onderzoekers dan de vraag waar het omdraait: wie deze beslissing heeft genomen?
Het antwoord heeft Ruttiaanse trekjes:

‘Dit is gebeurd in de periode dat de oud directeur weg was en de nieuwe directeur nog ingewerkt moet worden, namelijk medio oktober 2020. Zowel BWM als CEC geven aan dat de externe projectleider zonder mandaat hun die opdracht heeft gegeven.
De nieuwe directeur heeft wellicht wel documenten getekend, echter kan hij het zich niet herinneren.
De externe projectleider werkte rechtstreeks onder de directeur R&O, hiërarchisch is de directeur volgende in de lijn onder de gedeputeerde R&O.’

Wat tot de conclusie leidt dat premier Rutte na 12 jaar ook ter plaatst diepe sporen nalaat.

Het rapport: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/openbare-stukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *