Over behoorlijk bestuur

April 24, 2020

Zonsondergang

Bonaire Holding Maatschappij N.V. (BHM) is de holding die toekijkt bij het reilen en zeilen van de overheidsnv’s op Ikki’s eiland. Om het eenvoudig te houden: overheidsnv’s zijn de publiekrechtelijke bedrijven die het gevolg zijn van de verzelfstandiging van overheidstaken. Omdat de overheid de enige aandeelhouder is van die nv’s is het voor de hand liggend dat het verstandig is om na te denken over Good Governance of Behoorlijk Bestuur.

Zodra een overheid zich rechtstreeks kan bemoeien met de inhoud en wijze van uitvoering van de activiteiten van de overheidsnv’s is het geen verrassing als het gevaar van verwevenheid van verschillende belangen in de samenleving alsmaar groter wordt.
Want ook al heb je alles mooi opgetuigd via nv’s,  de mensen zien de overheid al snel als eindverantwoordelijke en dus worden lokale bestuurders aangesproken op het functioneren van de ondernemingen.

Het bestuurscollege op het eiland is zich van die kwetsbaarheid bewust. Niet voor niets heeft zij in haar programma de nadruk gelegd op behoorlijk bestuur. Zo werd er een kwartiermaker benoemd die moest zorgen dat de principes van goed bestuur zouden worden versterkt.

Naast die kwartiermaker werd een paar maanden geleden de heer Ben Oleana gevraagd om als tijdelijk bestuurder ‘de knelpunten binnen BHM te signaleren.’ Mocht Oleana knelpunten tegenkomen, was het de bedoeling dat hij actie zou ondernemen om die problemen op te lossen.
En de heer Oleana kwam uiteraard knelpunten tegen tijdens zijn werkzaamheden als tijdelijk bestuurder van BHM. Het bestuurcollege kan tevreden zijn, zou je zeggen. Oleana heeft zijn opdracht serieus genomen.

Maar dankbaarheid is zeker niet altijd je loon als je je werk naar behoren probeert te doen. Oleana voelde zich niet gehoord toen hij herhaaldelijk melding maakte van de problemen die hij tegenkwam bij het functioneren van de overheidsnv’s.
Om aandacht te krijgen voor de gesignaleerde knelpunten schreef Oleana een brief aan de staatssecretaris, de heer Knops, aan verschillende kamerleden en aan diverse media op het eiland.
Dat is verkeerd gevallen bij het bestuurscollege.

‘Wij hebben met teleurstelling en verbazing kennisgenomen van de inhoud van de brief die in cc is gestuurd naar de directies en RvC van BHM, TCB , TELBO, Selibon , BONLAB , BOG, Eilandsraad, de wnd RV, CfT , USIBO, Tweede Kamer Cie Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer’, schrijft het college aan de heer Oleana op 20 april jl.
Op 23 april antwoordt Oleana: ‘Als tijdelijk bestuurder van BHM is het mijn taak en verantwoordelijkheid om knelpunten te signaleren en daar in het algemeen belang van Bonaire, BHM en haar dochtervennootschappen actie op te ondernemen.’

Je hoeft niet lang na te denken over de vermoedelijke gevolgen van deze botsing.
Het bestuurscollege zal Oleana voor de voeten werpen dat hij zomaar de buitenwereld heeft betrokken bij deze perikelen, Oleana zal zeggen dat hij tegen een muur aanliep toen hij aandacht vroeg voor de knelpunten en Den Haag zal denken, heb je ze weer en zuchten dat het nu niet de tijd is om ook daar nog energie in te steken.

Het treurige is dat met deze botsing de kans om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en een van de knelpunten in de eilandelijke bestuurscultuur nu eindelijk serieus aan te pakken, voorbij zal gaan en weer zal eindigen in een conflict dat persoonlijk wordt gemaakt, oftewel in het kader van oude politiek op de man wordt gespeeld.
Terwijl men er ook voor zou kunnen kiezen om ‘een volwassen discussie te voeren over de inhoud, daadwerkelijke vernieuwing en verbetering in het voordeel van Bonaire’.

Het Bestuurscollege roept binnenkort een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bij elkaar om over de punten van Oleana te spreken.
Het zou aardig zijn om dan de inhoud van de opmerkingen van Oleana te bespreken en niet de vormgeving van zijn aanpak.
Wie niets te verbergen heeft, hoeft zich niet te verschuilen.

Algemeen:
Naar een actief aandeelhouderschap. Onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire (bijlage bij 35300IV,nr.12)
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vl2jn3asqiy8

Zie ook:
http://breakingnews.live99fm.com/2020/04/22/ben-oleana-ku-karta-na-sekretario-di-estado-ku-e-topiko-nesesidat-pa-implementa-bon-gobernashon-di-kompania-i-fundashonnan-di-gobiernu/