Jopie Abraham – Staatkundig proces Bonaire naar directe banden – Van referendum 2004 tot verkiezingen 2 maart 2011

August 26, 2020

JopieAbraham

Het rapport Staatkundig proces Bonaire naar directe banden is indertijd gemaakt in samenwerking met Han de Bruijne

Eén van de hoofdpersonen in de jaren voor 10.10.10 op Ikki’s eiland is Jopie Abraham. De flamboyante politicus wordt door sommigen weggezet als een van de politici die mee verantwoordelijk is voor het feit dat het eiland de status van Openbaar Lichaam kreeg.
De werkelijkheid is, zoals vaker, wat ingewikkelder.

‘De manier waarop Bonaire, tegen alle internationale regelgeving in, terugkeerde in de schoot van het voormalig moederland, zou voor Jopie de grootste teleurstelling uit zijn politieke carrière worden: ‘Bonaire is Nederland in gerommeld.’, schrijft Trix van Bennekom in Abraham. Kroniek van een politieke dynastie.’
In haar portret van Jopie Abraham, onder de titel De Revolutionair, schetst Van Bennekom het politieke gerommel van zowel Nederlandse als Bonairiaanse kant om Abraham te dwarsbomen. ‘Werkelijk geen middel werd geschuwd.’

In 2011 publiceerde Jopie Abraham Staatkundig Proces – Bonaire naar directe banden –Van referendum 2004 tot verkiezingen 2 maart 2011
In dit verslag maakt Abraham duidelijk hoe de weg naar Openbaar Lichaam is geplaveid met beschuldigingen, intimidatie en misleiding.
Als we het over de geschiedenis van Ikki’s eiland hebben en stil willen staan bij de weg die leidde naar 10.10.10 is het verslag van Abraham een van de bronnen waar je niet omheen kunt. Daarnaast is het boek van Trix van Bennekom een onmisbare Fundgrube. Maar dat heb ik al eens geroepen.

Nu op Ikki’s eiland:

Inhoudsopgave
1. Het referendum van 2004
2. De miniconferentie in Den Haag en de besluitvorming over het slotakkoord in de eilandsraad in 2006
3. De komst van Henk Kamp en de Rijksdienst Caribisch Nederland
4. De bestuurswisseling op Bonaire in juli 2009
5. De Statenverkiezingen van januari 2010
6. Het voorgenomen referendum in maart 2010
7. De reactie van lokale en Nederlandse gezagsdragers
8.De onderhandelingen met Nederland leidend tot het akkoord van 22 april 2010
9. De bestuurswisseling van september 2010 en het referendum van 17 december 2010
10. De verkiezingen van 2 maart 2011
11. De toekomstverwachtingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *