Categorie: Ikki’s eiland

Trends in the Caribbean Netherlands 2017

December 14, 2017
CBS

De publicatie ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2017’ biedt de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Ga naar: https://www.cbs.nl/trends-in-the-caribbean-netherlands-2017

Ch. W.F. Winckel ~ Brief uit den Vreemde. Een bezoek aan Bonaire ~ 1939

December 9, 2017
Foto: Encyclopedia Britannica

Bonaire is het eenige der drie Benedenwindsche Nederlandsche Antillen, dat niet rechtstreeks deelt in de welvaart, welke de olie-industrie bracht. Zijdelings plukt de bevolking er wèl de vruchten van, door vermeerderde werkgelegenheid op Curaçao en Aruba, en doordat voor de enkele producten van den bodem wat betere prijzen kunnen bedongen worden. Maar helaas, die voortbrengselen zijn niet vele, en zoo… Lees verder »

Die anderen ~ Een tussenstand

December 5, 2017
Rincon 4

‘U schrijft alleen maar over die anderen’. Zo begint het bericht van een meneer over Ikki’s eiland. De rest zal ik hier maar niet herhalen, een paar trefwoorden zijn genoeg. Corruptie, lui, wij en zij. Niet dat ik nog ergens van opkijk. In de afgelopen twee jaar heb ik dit soort geluiden vaak gehoord. Aan beide kanten van de oceaan…. Lees verder »

Verslag van de Openbare Bibliotheek op Bonaire, over het jaar 1905

November 23, 2017
_nee003190601_01_tpg

In voldoening aan artikel 12 van het Reglement voor de openbare bibliotheek op Bonaire heeft de vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond het volgende mede te deelen. Hoewel reeds bij Gouvernements-beschikking van den 27en Februari 1905 goedkeuring op bovengenoemd reglement was verkregen, kon de bibliotheek eerst in Mei daaraanvolgend voor het publiek worden opengesteld. Dit vond zijn oorzaak in gebrek… Lees verder »

Over vrije uitkeringen en keuzes

November 16, 2017
Slaapkamer

De laatste dagen is er een hoop gekrakeel over de ontwerpbegroting die de coalitie op Ikki’s eiland heeft voorgesteld aan de Eilandsraad. Vandaag moet die begroting op de Haagse burelen liggen. Om het even simpel te houden. De begroting van het eiland wordt door een aantal componenten bepaald. Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel… Lees verder »