Van Bruno en huizen

juni 21, 2022
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Bruno, de pup die bij de familie De Jonge is gaan wonen, krijgt een goed leven. Iedere dag zal hij bedolven worden onder blijmoedige begroetingen en opgeruimde verhalen van de minister. Want als er één ding opvalt als je de persconferenties van meneer Hugo de Jonge volgt, is het zijn montere toon. Ook als de boodschap die de minister moet brengen wat somber is, wekt hij de indruk dat het wel goed gaat komen.

Vlot sprekend hield de minister vorige week het eiland voor dat er inderdaad een probleem bestaat wat betreft betaalbare woningen. Maar dat ligt grotendeels aan de lokale politiek. ‘Je bent en kunt gewoon de baas zijn op je eigen eiland, maar dan moet je het wel doen’, hield De Jonge dat lokale bestuur voor.
Royaal als hij is, wees hij erop dat je heldere regels op kunt stellen: ‘Als je wilt dat dertig procent van de huizen voor de sociale huur is, doe dat dan. Maak afspraken daarover.’
De minister bewees dat hij al thuis is in zijn nieuwe functie. ‘Een huis is echt de basis van je bestaanszekerheid’, hield hij de pers voor.*
En zo is het. En ook heeft de baas van Bruno gelijk als hij het lokale bestuur wijst op de mogelijkheden die zij heeft om de woningmarkt te reguleren.

Volgens een voorzichtige schatting denkt de minister dat er 1800 huizen moeten worden gebouwd voor 2030. Maar dat kan ook het dubbele zijn. Welwillend als hij is, stelt de minister voor dat het lokale bestuur en Den Haag gaan samenwerken en dat er gekeken moet worden naar de financiering.

En daar begint het te knagen. Want je kunt alles op het bordje van het lokale bestuur leggen, maar je kunt ook een blik werpen op het dossier Woningbouw Bonaire op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Of, om het hem makkelijk te maken, kan hij een paar stukken op deze site lezen:
http://ikkiseiland.com/2018/05/16/waar-we-over-praten-als-we-over-fcb-praten/
http://ikkiseiland.com/2017/09/24/over-woningen-en-formeren/
http://ikkiseiland.com/2019/06/30/over-huizen-en-richtbedragen/
http://ikkiseiland.com/2018/04/30/over-fcb-huizen-geld-en-een-vraag/

Het is goed dat de minister het bestuur wijst op haar verantwoordelijkheden, maar met de geschiedenis in het achterhoofd, is enige bescheidenheid toch op zijn plaats.
Dan hoeven we het niet eens te hebben over de mogelijke achtergrond van het bezoek aan Plantage Bolivia, laat staan dat we wijzen op het gebruik van het woord ‘woonvisie’ tijdens de persconferentie. Daarin zou je een Freudiaanse verwijzing kunnen zien als je thuis bent in het dossier op het ministerie.

Bruno weet van dit alles niets. Hij rent en blaft. Enthousiast. Net als zijn baas.

Bron persconferentie:
https://bonaire.nu/2022/06/20/kabinet-bonaire-kan-zelf-ingrijpen-op-de-woningmarkt-maar-doet-dat-niet/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *