Categorie: Achtergrondinformatie

Emy Maduro ~ Nos a bai Ulanda. Antillianen in Nederland 1634 -1954

April 25, 2019
schilderij_Jan_van_Amstel_en_Anna_Boxhoorn

“Sterft, gij oude vormen en gedachten!” Onder deze kop trok een Antilliaanse student fel van leer tegen de “toestand” van de Nederlandse Antillen. De positie van de Antillen in het Koninkrijk der Nederlanden, betoogde hij met verve, was ondanks het Koninkrijksstatuut van 1954 fundamenteel nog steeds die van een kolonie. Buitenlandse ondernemingen maakten nog steeds de dienst uit op de… Lees verder »

Herman Daniël Benjamins & Joh. F. Snelleman ~ Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917)

April 5, 2019
Encyclopaedie

I. Aardrijkskundig overzicht. Naam, Ligging, Vorm en Grootte Daar de oudste bewoners van het eiland Indianen waren, ligt het voor de hand dat, evenals bij Aruba en Curaçao (zie aldaar), de oorsprong van den naam, dien het eiland reeds bij de ontdekking droeg, in hun taal is te zoeken. Wel werd de naam door de Spanjaarden tot Buen-Ayre verbasterd en… Lees verder »

Oliver Antczak ~ Unpicking a Feeling. Interrogating the role of heritage in indigenous collective identity formation on the Caribbean island of Bonaire

April 5, 2019
Unpicking

Unpicking a Feeling. Interrogating the role of heritage in indigenous collective identity formation on the Caribbean island of Bonaire Abstract This research attempts to understand how identity and heritage interface with each other in the colonial context of Bonaire in the Dutch Caribbean. By exploring common understandings of how identity and heritage interact, this work applies theories of Indianness, a… Lees verder »

Wim Rutgers ~ De Nederlandse Antillen en Aruba. Uit: Theo D’Haen ~ Europa buitengaats – Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen

November 28, 2018
D'Haen

Inleiding ‘In veel mindere mate dan in onze Oost-Indische koloniën hebben in en door de West romanschrijvers en dichters zich laten bezielen […] Dit laat zich gereedelijk verklaren uit de kleiner bevolking […] Gering is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I. koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband staan… Lees verder »

Wim Rutgers ~ Beneden en boven de wind – Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (1996)

November 27, 2018
Beneden en boven de wind-500x500

Vooraf ‘He’s not crazy, he’s not crazy. He… readin’ them kinda books’ (Camille Baly) Toen Cola Debrot in het begin van de jaren vijftig schreef dat hij de Antilliaanse literatuur belangrijker achtte dan in die tijd algemeen werd aangenomen, kon hij daarmee niet voorzien welk een stormachtige ontwikkeling deze literatuur in de daarop volgende decennia zou doormaken. Inderdaad, al is… Lees verder »