Categorie: Achtergrondinformatie

Carel de Haseth ~ Een bijdrage in de discussie over het ontstaan van het Papiaments – De Gids. Jaargang 153 (1990)

March 24, 2019
Papiaments

Begin dit jaar publiceerde Wim Rutgers een in het Papiaments gestelde getuigenverklaring van Arubaanse Indianen uit 1803. Deze verklaring is voor de studie naar het ontstaan van het Papiaments van bijzonder belang. Niet alleen gaat het hier om een van de oudste documenten in deze taal (alleen een Curaçaose brief uit 1775 van Abraham da Costa Andrade aan Sarah de… Lees verder »

Wim Rutgers ~ De Nederlandse Antillen en Aruba. Uit: Theo D’Haen ~ Europa buitengaats – Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen

November 28, 2018
D'Haen

Inleiding ‘In veel mindere mate dan in onze Oost-Indische koloniën hebben in en door de West romanschrijvers en dichters zich laten bezielen […] Dit laat zich gereedelijk verklaren uit de kleiner bevolking […] Gering is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I. koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband staan… Lees verder »

Wim Rutgers ~ Beneden en boven de wind – Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (1996)

November 27, 2018
Beneden en boven de wind-500x500

Vooraf ‘He’s not crazy, he’s not crazy. He… readin’ them kinda books’ (Camille Baly) Toen Cola Debrot in het begin van de jaren vijftig schreef dat hij de Antilliaanse literatuur belangrijker achtte dan in die tijd algemeen werd aangenomen, kon hij daarmee niet voorzien welk een stormachtige ontwikkeling deze literatuur in de daarop volgende decennia zou doormaken. Inderdaad, al is… Lees verder »

Karin Kloosterboer ~ Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben

September 11, 2018
Vertrouwen

Vanochtend werd in het Curaçaohuis in Den Haag het boek Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben gepresenteerd. De auteur, Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige, laat in het boek kinderen, ouders en professionals aan het woord over de hulp die zij krijgen of geven via de Stichting Project op Bonaire. (Zie: http://www.stichtingproject.com/nl/ Op Ikki’s eiland groeien ruim vierduizend kinderen… Lees verder »

Lammert de Jong ~ Barrières van de Nederlandse nationaliteit

August 15, 2018
Den Haag

Eerder gepubliceerd in: Constitutioneel balanceren tussen Europa en nationale identiteit. Liber Amicorum voor Willem Pedroli. Symposium op 14 februari 2017, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag buig ik mij kritisch over de stelling, zoals verwoord in de uitnodiging voor het vriendenboek Willem Pedroli [1]: De grondwet zorgt ervoor dat de waarden die gekoppeld zijn aan de nationale identiteit beschermd worden…. Lees verder »